Acteurs

KamaK is een theatergezelschap van enthousiaste acteurs, professionals en een grote groep vrijwilligers.

De acteurs zijn mensen met een verstandelijke beperking.

We kennen een echte wij-cultuur en zijn trots op ons werk.

Wie zijn onze acteurs

Onze filosofie is dat we mensen met een verstandelijke beperking een identiteit willen geven.

“Ik ben acteur en ik lever een bijdrage aan de maatschappij.”

We spreken daarom niet van cliënten, maar van acteurs.

De acteurs komen minimaal drie en maximaal vijf dagen per week bij ons. Dit vinden we belangrijk voor een goede theatertraining en de groepsbinding, essentieel voor onze optredens.

Onze acteurs werken twee dagen per week aan de voorstelling en volgen drie dagen per week een theatertrainingstraject.

Een aantal acteurs werkt ook in en aan ons theatergebouw en bij de catering.

Een deel van onze acteurs woont bij een zorginstelling, een deel woont thuis.

Wat we doen: Onze kernactiviteit bestaat uit het maken van theater als dagbesteding in een theatergebouw met de onderdelen: spel, productie, techniek, decor, gastheerschap, catering en toneelmeester.

We spelen jaarlijks een vernieuwende (maatschappelijke) productie/voorstelling. Dat doen we zowel in de regio als door het land.

Daarnaast verzorgen we kleinere producties, straatvoorstellingen, meespeelvoorstellingen (publiek kan participeren), workshops en presentaties. We ontwikkelen ook producties op verzoek.

Wat we bereiken

We ontwikkelen de talenten van mensen met een verstandelijke beperking op het gebied van theater, maar ook op het terrein van sociaal-emotionele ontwikkeling.

We leren acteurs een rol te spelen en te reflecteren op zichzelf en de ander.

Het werken in groepsverband staat hierbij centraal.

De acteurs leren samenwerken, elkaar te helpen, emoties te uiten en te herkennen, voor zichzelf op te komen, rekening te houden met elkaar en respectvol om te gaan met elkaar.

De acteurs ontwikkelen hun communicatieve vaardigheden; theater traint hen om duidelijk te praten en te articuleren.

De oefeningen voor het theater dragen ertoe bij dat de acteurs een betere conditie krijgen, leniger worden en beter kunnen dansen. We werken aan zowel de grove als de fijne motoriek.

De (maatschappelijke) thema’s in de producties leren acteurs iets nieuws of verdiepen hun kennis.

We stellen acteurs in staat een leerproces door te maken, als acteur en als mens. Hierdoor hebben zij ook buiten de dagbesteding meer mogelijkheden om hun kwaliteit van leven te verbeteren.

Wat we willen betekenen

We dragen bij aan een beter besef van de maatschappelijke waarde die mensen met een beperking hebben.

We maken voorstellingen die anderen een spiegel voorhouden, verwachtingen doorbreken, ontroeren, tot nadenken stemmen en hoop geven.

We stellen ons unieke theatergebouw beschikbaar voor derden.